Transtech Power Transmissions

TRANSTECH – DRIVING INDUSTRY

Bremser

Elektromangnetiske bremser

Våre elektromagnetiske bremser er av "fail safe" typen. Det vil si at bremsen legges på ved hjelp av fjærkraft og løftes av først når spenning er satt på.

Spekteret dekker en rekke forskjellige varianter fra rene parkeringsbremser til posisjoneringsbremser og arbeidsbremser.

Kalliperbremser

Vår bremseleverandør produserer bremser med avansert bremseteknologi. Mer en 40 års erfaring innen design, produksjon og valg av riktig bremseløsning gir kundene en trygghet i valg av leverandør og produkt. Med et meget bredt spekter av varianter tilbyr vi bremser fra 150 N til over 270.000 N bremsekraft.

   

Luftopererte bremser

Transtech kan tilby et meget bredt og velutviklet program av luftopererte bremser. Bremsene finnes i en rekke varianter og ett utall av størrelser. Momenter opp til 1.576 kNm. Enkelte av variantene leveres i såkalt negativ utførelse.

Det vil si at bremsen legges på ved hjelp av fjærer og løses ut ved tilført lufttrykk. I enkelte tilfeller kan også bremsene løftes hydraulisk.