Transtech Power Transmissions

TRANSTECH – DRIVING INDUSTRY

Koplinger

Buetannskoplinger

 

Transtech leverer et stort spekter av buetannskoplinger, spindel koplinger og universal aksler. Buetanns koplingene leveres for momenter fra 0,1 kNm (aksel fra Ø15 mm) og opp til 15 600 kNm (aksel opp til Ø1180 mm).

Krympekoplinger

Norsk versjon kommer snart...

Shrink-fit couplings can be mounted easily and without any damages, different from thermally jointed or otherwise jointed frictional connections. The clearance-fit between shaft and hub-disc ensures easy mounting.

Sikkerhetskoplinger

Vi leverer sikkerhets koplinger i en rekke utførelser. Våre slurenav er en prisgunstig sikkerhetskopling. Det benyttes høykvalitets friksjonsmateriale og innstilling av sluremoment er enkelt.

Skivekoplinger

Vår serie med fleksible stål skivekoplinger har bevist sin kvalitet i de mest krevende applikasjoner.

Koplingene er vedlikeholdsfri og gir en god kompensasjon for parallell-, vinkel- og aksial avvik.

Koplingene er godt egnet for høye turtall og drifts- temperaturer opp til 250 C.

Stål belgkoplinger

Servomotorens suksess og dens økende anvendelse i alle type drifter setter nye krav til koplingene.

I hovedtyngden av applikasjonene må koplingene våre vridningsstive og gi tilnærmet null vinkelklaring mellom motoraksel og utgående aksel, eksempelvis ved drift av kuleskrue.

Svinghjulskoplinger

Norsk versjon kommer snart...

The ARCUSAFLEX coupling is a highly flexible flywheel coupling with an axial plug-in facility, providing a torsionally soft connection between an internal combustion engine and a driven machine.

Advantages of the highly flexible ARCUSAFLEX coupling: